Thông tin tuyên truyền

Phát hiện thêm 3 hộ có lợn dính dịch tả Châu Phi tại Thanh Liêm và Kim Bảng

06/03/2019 15:00
Sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cơ quan chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt. Toàn bộ 298 con lợn bị dịch được tiêu hủy đúng quy trình.

Quy định mới về Hội đồng nhân dân trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương

03/03/2019 09:59
Ngày 19/6/2015 Quốc hội đã thông qua luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ chín với tỷ lệ phiếu tán thành là 85,22%.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

02/03/2019 22:04
Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiển thị #
Trang 1 of 1 (3 items)
Gửi bài viết của bạn