Tin kinh tế

Xã Lê Hồ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghị quyết

Cập nhật: 03/03/2019 | 10:50:08
Lượt xem: 415
Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lê Hồ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình kinh tế - xã hội của xã Lê Hồ tiếp tục tăng trưởng ổn định, đúng định hướng.

Xã Lê Hồ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghị quyết

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lê Hồ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình kinh tế - xã hội của xã Lê Hồ tiếp tục tăng trưởng ổn định, đúng định hướng. Công nghiệp hiện chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, lĩnh vực thương mại dịch vụ được tập trung đầu tư nâng cao chất lượng, góp phần đưa địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã Lê Hồ là công nghiệp-thương mại dịch vụ-nông nghiệp, với tỷ trọng công nghiệp chiếm 70,8%, thương mại dịch vụ 27%, nông nghiệp 2,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm trên 12%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân trên 18%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 57 triệu đồng/người/năm. Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế-xã hội, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị xã, Lê Hồ tiếp tục có sự phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực, đưa đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao.

Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, trong thu hút đầu tư, Lê Hồ bố trí các dự án đầu tư có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thị xã, đẩy mạnh thu hút dự án sản xuất trong các khu, cụm công nhiệp nhằm tăng tỷ lệ lắp đầy. Hiện tỷ lệ lắp đầy diện tích 2 khu và 3 cụm công nghiệp trên địa bàn đã đạt trên 65%. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, chú trọng các chính sách hỗ trợ phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nâng cao năng lực quản trị, tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh để phát triển.

Cùng với phát triển công nghiệp; lĩnh vực thương mại dịch vụ tiếp tục được thị xã Lê Hồ chú trọng theo hướng phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng, nhằm tạo sự tác động tích cực hơn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của Tân Uyên sẽ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ; với công nghiệp chiếm 67-68%, thương mại dịch vụ chiếm 30-31%, nông nghiệp 1-2%. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thực hiện hiệu quả theo Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục đưa xã Lê Hồ phát triển năng động hơn trong chặng đường đổi mới.

Tin liên quan
Gửi bài viết của bạn