Nông thôn mới

Xã Lê Hồ đẩy nhanh tiến độ Nông thôn mới quý 1 năm 2019

Cập nhật: 03/03/2019 | 09:06:00
Lượt xem: 410
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lê Hồ đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Nông thôn mới vào quý 1 năm 2019

Xã Lê Hồ đẩy nhanh tiến độ Nông thôn mới quý 1 năm 2019

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lê Hồ đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Nông thôn mới vào quý 1 năm 2019

Lê Hồ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Công sở mới
Lê Hồ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Công sở mới

Để sớm cán đích  Nông thôn mới vào quý 1 theo kế hoạch của UBND huyện giao và theo lộ trình mà Đảng, chính quyền và Nhân dân xã Lê Hồ đã thống nhất. Ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo XDNTM xã đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại.  Đầu năm xã đã thực hiện rà soát, tăng cường kiểm tra và tích cực đầu  tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học ở cả 3 trường đạt theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Lê Hồ giai đoạn 2017 – 2020. Vì vậy tháng 2 và tháng 3/2019, UBND xã đã lập Tờ trình đề nghị huyện công nhận tiêu chí số 5 và số 7. Riêng tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, UBND xã đang đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện công trình Công sở xã để đến ngày 15/3/2018 xã chuyển về công sở mới làm việc và tiến hành tháo rỡ công sở cũ để thi công sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã theo quy định.

Lê Hồ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Công sở mới
Lê Hồ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Công sở mới

Song song với đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, xã Lê Hồ chú trọng duy trì tính bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, nhất là tiêu chí về môi trường, ATTP, an ninh trật tự. Đồng thời chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo quy định cho công tác kiểm tra đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định./.

 

 

Tin liên quan
Gửi bài viết của bạn